Ремонт и преустройство

 

Фирма „Ремонт лифт – М“ ЕООД извършва ремонт, преустройство и модернизиране на всички видове асансьорни уредби. Сериозният ни опит в тази област ни позволява да изпълняваме ремонти с различна степен на сложност, включително и такива, които са непосилни за повечето конкурентни фирми. В ремонтната си дейност фирмата прилага собствени методи на работа, които я отличават от всички останали в бранша.

На всяко съоръжение, което ще ремонтираме, ние извършваме обстоен предварителен оглед и диагностицираме пълно и точно състоянието му, като предагаме на клиентите си всички възможни опции за ремонт.

Всички ремонтни дейности се извършват от нашите екипи на място, без необходимост от транспортиране на неработещи компоненти, което облекчава ползвателите на асансьорни уредби и скъсява времето, през което асансьорът е неработещ.

Фирмата поддържа на склад всички видове асансьорни резервни части и по време на всеки ремонт има възможност за незабавна реакция при възникнала необходимост от подмяна на компоненти.

При извършване на преустройство съгласно Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори ние осигуряваме на клиентите си възможност за съдействие при узаконяването на ремонтираните от нас асансьорни уредби.