Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби

 

Извършваме абонаментна поддръжка на асансьорни уредби на територията на областите Стара Загора, Сливен и Хасково. Разполагаме с екип от квалифицирани асансьорни техници и ресурсна обезпеченост  за абонаментно облужване на всички видове подемни съоръжения: пътнически, товарни и кухненски асансьори, ескалатори, сценични подемници и други.

За всички наши клиенти осигуряваме най-качествената техническа поддръжка, съобразена с Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори и с изискванията на фирмите производители.

Всеки сключен с нашата фирма абонаментен договор за поддръжка Ви гарантира:

  • 24-часово аварийно обслужване 365 дни в годината, като времето за реакция на нашите екипи е минимално при всеки получен сигнал за авария.
  • Функционални проверки на съоръженията за осигуряване на безопасната им работа съгласно инструкциите на производителите и най-малко веднъж в месеца .
  • Технически преглед най-малко веднъж месечно на всички компоненти на съоръженията, което гарантира по-дългата им безаварийна експлоатация.
  • Асансьорни техници с висока квалификация, опит и отговорно отношение към Вашата безопасност и комфорт при ползването на асансьорните уредби.
  • Бързо възстановяване на работата на асансьорите във всички случаи на аварийно спиране поради точната диагностика на причините за аварията и наличието на склад на всички видове резервни части.