Резервни части за повдигателен механизъм

Електродвигател 4 лица

Малък пасвен болт

Гумено каре 3 и 4 лица

Лагерен щит за лагер 6208

Бронзова втулка

Червячен вал 3 лица

Червячен вал 4 лица

Бронзов венец 3 лица

Ротор 4 лица